"Suretperestlik" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yirmi Beşinci Söz'de geçen şu ifadelere bakalım;

"Sanemperestliği şiddetle, Kur'ân menettiği gibi; sanemperestliğin bir nevi taklidi olan sûretperestliği de meneder. Nasıl ki, merhûme ve rahmete muhtaç bir güzel kadın cenazesine nazar-ı şehvet ve hevesle bakmak, ne kadar ahlâkı tahrip eder; öyle de, ölmüş kadınların sûretlerine veyahut sağ kadınların küçük cenazeleri hükmünde olan sûretlerine hevesperverâne bakmak, derinden derine, hissiyât-ı ulviye-i insaniyeyi sarsar, tahrip eder." (1)

Sanemperestlik; puta tapmak, suretperestlik ise suretlere tapmak demektir. Yukarıdaki ifadelerden de anlaşıldığı üzere, gazetelerde, kitaplarda, televizyonlarda görüntülenen müstehcen kadın resimleri, mücessem olmayan gölgesiz putlar gibidir. Nazar-ı şehvetle ve hevesle bakmak ulvi hisleri tahrip eder. Bu çeşit resim ve fotoğraflara bakmaktan kendini muhafaza edemeyen insanlar, zamanla duygu ve larifeleri âdeta erozyona uğrar ve rotası değişir.

Suretlere bakmakla ancak hayalini oyalayan kişi, zamanla kendisini bekleyen tuzaklara doğru adım adım kayar. Hayalin ağzına vurulmuş bir parmak zehirli bal, nefsi azgınlaştırır. Dizgini eline alan nefis ve heva artık sahibini dinlemez. Suretlerle kendini tatmin demeyen nefis, bu suretlerin gösterdiği istikamete doğru adeta sürüklenerek gider. Suretlere bakma neticesinde zıvanadan çıkan nefis; artık kalbi, aklı dinlemez. Suretlerin kulu kölesi haline gelir.

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...