"...ta kamere kadar terakki ettin, kamere girdin. Bak, kamer kendi zatında kesafetli, zulümatlıdır; ne ziyası var, ne hayatı. Senin sayin beyhude, ilmin faydasız gitti." Ay’a çıkılmasını da dikkate alarak bu meseleyi izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Astronomi sadece aya çıkmakla başlayan veya teşekkül eden bir ilim dalı değildir. Bu ilmin temeli ta Hazret-i İdris’e (as) kadar gider. Ay'ın Güneş gibi ışıklı ve hayata mazhar bir gök cismi olmadığı eskiden de bilenen fennî bir meseleydi. Aya çıkılması bu bilgileri tahkim edip tafsilatlı bir hale getirdi, diyebiliriz.

Gerçi aya çıkılmasıyla alakalı öteden beri bir beklenti vardı, ama bu, hayatı keşiften ziyade, oradaki madenlerle alakalıydı.

Fenni meselelerden Allah’ın varlığına ve birliğine deliller getiren Üstadımız elbette ki astronomi sahasında da ciddi bir malumata sahipti. Nitekim ezberlemiş olduğu doksan kitabın içinde müsbet ilimlerle alakalı eserler de vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...