Block title
Block content

"Tâ ki, nur-u iman ile ve Kur’ân’ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin ve o gecemizin dehşet ve vahşeti, ünsiyet ve tenezzühe inkılâp etsin." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın aklı ve tecrübeleri kabrin ötesine gidemiyor; yani ölümden sonra ne olacak, insanın başına neler gelecek, bunları çözümleyemiyor. Ama Allah’ın ezeli ilim ve kelam sıfatının bir tecellisi olan Kur’an, insan için  bütün istikbali (ölümden sonraki hayatı) aydınlatan bir projektör gibidir. İnsanın aklı ile göremediği şeyleri görüp insana ders veriyor.

İnsanın salt aklı ile bakıldığında ölüm; insana dehşet ve vahşet veren bir yok oluş, bir hiçlik, bir dipsiz kuyu gibidir. Çünkü insanın aklı ölümden sonrasını görüp ihata edemiyor. Haliyle salt akıl açısından istikbal yani gelecek, zifiri bir karanlıktır. İnsan aklının mahsulü olan felsefe, istikbalin bu zifiri karanlığını aydınlatamıyor ve vahye ve imana olan ihtiyacını aczi ile itiraf ediyor.

Kafir kainatta olan biten bütün olaylara küfür gözlüğü ile baktığı için, her hadise karşısında kalbi ve aklı titreyip azap çekiyor. Her şey bu kafiri yetim gibi hüzünlü bir hale sokup ağlattırıyor. İslam tarihinde bu ekolün en önemli temsilcileri Ebû'l-Alâ-i Maarrî ve Ömer Hayyam gibi şair ve filozoflardır. Hadiselerin bu tazyikinden kurtulmak için içki ve haramlara dalmışlar ve bu tarz menhiyatı teşvik eden edepsiz şiirler telif etmişler. Ehl-i hakikat alimler de, onların bu edepsizliklerini ve küfre giden hallerini tahkir ve tekfir etmişlerdir.

Mümin ise, kainatta olan biten bütün olaylara iman ve hidayet gözlüğü ile baktığı için, her hadisede kalbi ve aklı bir saadet ve huzur yolu bulup, her şeyin iç yüzünde yani künhünde saklı olan güzellikleri görüp sezebiliyor. Her şey mümine dost ve enis olup, her şeyden bir güzellik ve huzur yakalıyor. Hatta hastalık ve musibetler bile kamil bir mümin nazarında ilahi bir iltifat ve ikram olarak değerlendiriliyor.

Peygamberler ve evliyalar çok büyük sıkıntı ve belalara maruz kaldıkları halde hayatlarında en küçük bir şikayet, en ufak bir serzeniş, en basit bir bedbinlik alameti görülmemiş. Çünkü onlar iman ve hidayet ile her şeyin güzel cihetine bakmışlar, her şeyi lehlerine yorumlamışlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Lem'a | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2996 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...