TAABBÜDÎ

Taabbüd, ibadet etmek, kulluk etmek demektir. Buna göre, taabbüdî, “ibadetleri hikmet ve faydalarını düşünmeksizin sadece Allah’a kulluk etme niyetiyle ve emredildiği tarzda yapmak” demektir.

Allah’ın insanlara bir takım emir ve yasakları vardır. Bunların bir kısmının hikmetleri kolayca bilinir, bir kısmı ise hikmeti bilinmese de aynen uygulanır. Bu türden olan emir ve yasaklara taabbüdî denilir.

Sözgelimi, “içkinin yasaklanma hikmeti” bellidir. Çünkü içki, aklı iptal etmekte ve insanı adeta insanlıktan çıkarmaktadır. Ama namazın beş vakit olması, bu namazların rekat sayıları taabbüdîdir, hikmeti bilinmese de aynen uygulanması gerekir.

İlahi emir ve yasaklar hikmetlere değil, illetlere bağlıdır. İllet ise doğrudan doğruya Allah’ın emir veya nehyidir.

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...