"Taamların zevkindeki vazifesi... dimağa tam bir tercüman ve santral olmak, elbette gayet parlak ve kat’î bir surette, ihatalı ilme delâlet ve şehadet eder." Dilin Allah'ın ilmine delalet etmesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir elmayı ısırdığımızda, dil onun tatlı ve hoş olduğunu beyne aktarıyor. Beyin de bu tatlılığın ve hoşluğun bir ikram bir inayet bir ihsan olduğuna intikal ediyor. Oysa bu hoş ve tatlı nimetler ilimsiz, kudret ve iradesiz olamazlar. Yani "Bütün bu ikram ve ihsanları sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi Kerim bir Zat bana ikram ediyor." sonucuna ulaşıyor.

Kısacası dil nimete akıl da nimet içinde Münim'e intikal ediyor. Dil ile akıl arasında da asablar bulunuyor. Elmanın ilahi bir ikram olduğunu anlamada insanda böyle bir sistem işliyor. Dil elmayı tatmasa idi onun ikram olduğunu ve onu da Allah’ın ikram ettiğini bilemeyecektik.

Bu ölçüyü diğer azalarımıza da tatbik edebiliriz. Göz görmese idi göze hitap eden ilahi sanatları göremez, orada ki nimet ve ikramları kavrayamazdık; dolayısı ile de ilahi isimlere intikal edemezdik.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...