"Taayyün", "teşahhus" ve "tezahür" kelimelerini aralarındaki farklarla birlikte izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Taayyün: Kelime olarak meydana çıkmak, âşikâr olmak manalarına geliyor. Bir şeyin belirsizken belirgin hale gelmesidir.

Teşahhus: Kelime olarak bir şeyin şahıslanma, belirlenme ve tarif edilebilir hâle gelmesi demektir. Yani soyut iken somut hale gelmesine denir.

Tezahür: Kelime olarak meydana çıkma, belirme ve görünme manasına geliyor.

Bu üç tabirin kelime olarak birbirlerine yakın manaları var, lakin kullanıldığı alanlara göre farklı anlamlar kazabiliyor.

Mesela, Allah’ın isimleri noktasında taayyün ve teşahhus, esma-i İlahiyenin daha ziyade insan mahiyetinde bir bütün olarak tecelli etmesi ve tevhidi göstermesi demektir. Yani Allah’ın isimleri dağınık olarak değil topyekûn bir şahıs ve isim olarak beliriyor, demektir.

Tezahür
ise, her ismin kendine mahsus tecelli ve manası ile muhtelif belirmesi anlamındadır. Teşahhus-u İlahi bu manaya bakar. Yani Allah’ın zat-ı akdesinde cem olan bütün isimlerin birden insan mahiyetinde taayyün ve teşahhus etmesidir. Halbuki her isim farklı olarak zaten tezahür ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...