"Taayyünât-ı itibariye" kavramını açar mısınız? Eşyanın taayyünât-ı itibariyesi denilince rengi, şekli, kokusu mu anlaşılması gerekir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Taayyün, bir şeyin belirginleşmesi ve ön plana çıkmasıdır. Eşya, bir form bir sahne bir defter gibidir. Bu form, sahne ve defter de belirginleşen, ön plana çıkan veya dikkat çekilmek istenen husus, ilahi isimler ve bu isimlerin müsemmasıdır.

Hâl böyle olunca eşya araç, isimlerin öne çıkması ve görünür hâle gelmesi de amaç oluyor. Dolayısı ile eşya sürekli bir şekilde hareket ile çalkalanıyor. Çünkü tekdüze atıl ve hareketsiz bir form amaca hizmet edemez.

Beyaz bir kağıdın üstünde Muhammed ismi yazılsa, isim asıl ve sabit iken, arka platform olan kağıt geçici ve değişkendir. Beyaz kağıt başka bir renk ile değiştirildiğinde Muhammed ismi daha güzel ve daha dikkat çekici bir hâl alır. Yani arkadaki formun sürekli değişmesi, öndeki ismi ön plana çıkarır ve onu izhar ve ilan eder.

Aynı şekilde bitkilerin her kışta ölüp baharda ihya edilmeleri de sabit olan isimlerin ve onların hakikatlerinin manasını canlı ve zinde tutmak içindir. Yani arka form sürekli canlı ve hareketli oluyor ki, o formun üstünde sabit duran isimler kolay fark edilip takdir edilebilsinler.

"Eşyanın taayyünat-ı itibariyesi" denilince, eşyanın değişen her şeyi akla gelebilir; buna rengi, şekli, kokusu ve benzerlerini de ekleyebiliriz. Önemli olan değişen değil, değişen şey ile öne çıkarılan hakikattir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...