"Tabiatımdaki ifrat cihetiyle düşündüğümden, mütercim-i hayâlînin tercümesinde, hattatın imlâsında, tâbiin tâbında, mütâliin fehminde bâzan yanlış düşmekle, güzel bir hakikat çirkinleşiyor." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sâdisen: Tabiatımdaki ifrat cihetiyle düşündüğümden, mütercim-i hayâlînin tercümesinde, hattatın imlâsında, tâbiin tâbında, mütâliin fehminde bâzan yanlış düşmekle, güzel bir hakikat çirkinleşiyor."(1)

Münazarat, Sünuhat, Muhakemat gibi eski eserlerde üslup ve ifadeler, biraz muğlak biraz derin biraz dikkat isteyen özelliktedirler. Ve böyle olmasının sebeplerini Üstad yedi maddede özetliyor.

Düşünce açısından tabiat ve fıtratça ifrat bir yapıya sahibim. Bu yüzden doğruları yalın ve edebiyat süsüne müracaat etmeden ve karşı tarafın durumunu gözetmeden direkt söylemeyi meşrep edinmişim. Bu da bazen hakikatlerin daha kolay ve daha konforlu anlaşılmasına engel teşkil edebiliyor.

“Mütercim-i hayâlînin tercümesinde, hattatın imlâsında, tâbiin tâbında, mütâliin fehminde...” Bu durumda mütercimin tercümanlığı, hattatın yazısı, matbaacının basımı araştırmacının anlayışı hakikatleri tam anlayamayabilir ya da anlamakta güçlük çekebilir. Böylece hakikatin güzelliği gizlenir, bazılarına göre de çirkinlik olarak sayılabilir.

(1) bk. Münazarat, İfade-i Meram ve Uzunca Bir Mazeret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...