"Tabiiyyunun münkir kısmının gittikleri yolun içyüzü ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne derece hurafe olduğu,.." Bu ifadeye göre, "münkir olmayan tabiatçılar" da mı var?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tabiat fikrini savunan ekoller iki ana guruptan oluşur. Birinci grup; tabiata, yani maddeye ezeliyet verenlerdir. Bunlar Allah’ın varlığını ve birliğini tamamen inkar eden ateistlerdir. Materyalist fikrini savunan ekoller bu fikir üzerine gidiyor. Bunların fikrinin hülasası ise; sebepler ezelidir ve bütün neticeler sebepler eliyle oluşur. -Haşa- Allah diye bir varlık da yoktur. Tabiat Risalesi'nde birinci muhatap bu fikirde olanlardır.

İkinci grup ise, teizmi savunan tabiatçılardır. Bunların fikrinin özü ise; Allah vardır, maddeyi ve sebepleri ilk olarak yoktan var eden ilk ve asıl sebeptir. Yani maddenin ezele doğru gidip, birbirini icat etmesini akılları kabul etmediği için, fani olmaktan münezzeh, ezeli ve ebedi bir zatın varlığını kabul etmek zorunda kalmışlardır. Ama bunların sapkın ve yanlış fikirleri ise Allah’ı sadece bir ilk sebep olarak görüp, Uluhiyet ve Rububiyet sıfatlarını inkar etmeleridir.

Bunların fikrine göre Allah kainatı hiçten ve yoktan var etti, sonra kainatın tedbir ve idaresini tabiata ve sebeplere devretti. Elan kendi isimsiz ve sıfatsız olarak köşesinde sabit olarak hiçbir şeye karışmadan duruyor. Bu fikri, meşhur saat örneği ile özetlerler.

Nasıl saati başlangıçta ayarlarsın, sonra kendi başına çalışır. Aynı şekilde, Allah ilk sebep olarak kainatı, yoktan var edip kurduktan sonra, kainat saat gibi sebep ve tabiat sayesinde işleyip gidiyor, fikrini savunuyorlar.

Aristo felsefesinin ve mekanik materyalistlerin fikrinin özü budur. İşte ikinci planda kalan ve Allah’ı bütünü ile inkar etmeyen tabiatçılar bunlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ciddeli
Açıklamanız bilgilendirici olmakla birlikte, 'tabiiyyunun münkir olmayan kısmı' için yeterli olamamıştır. İki grubun da içyüzü 'ne kadar akıldan uzak ve ne kadar çirkin ve ne derece hurafe ' olduğu anlaşılıyor. Bence tabiiyyunun münkir olmayan kısmı, bu işin felsefi boyutuyla ilgilenmeyen, ilmi çalışmalarını yapan fen bilim insanlarıdır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ziyaretçi (doğrulanmadı)
münkirin anlamı açıklanıp risale-i nurda nasıl geçiyor. ikinci kısım denilen kısımdada inkar var dediğiniz gibi uluhiyet ve rububiyeti inkar ediyorlar bu yönlerde Allah celle celalühün ayetlerinden değilmi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...