"Tahakküm" nedir, bu derdin ilacı ne olabilir? "Hiç kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın." cümleleri bağlamında izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tahakkümün bugünkü karşılığı diktatörlük ve otoriter yönetim şekilleridir. Diktatörlük ise yasama, yürütme ve yargının tek elde tek kişide toplanması anlamına geliyor.

Tahakküm zehrinin panzehri ise hürriyettir.

Hürriyetin bugünkü karşılığı ise demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargının tarafsız ve bağımsız olması ve erkler (yasama, yürütme ve yargının bir birinden ayrı ve bağımsız olması) ayrılığıdır.

Bütün İslam ülkelerinnin bugünkü durumlarının, fakir ve güçsüz kalmasının, dağınık ve ihtilaf içinde olmasının en büyük sebebi tahakküm ve otoriter rejimlerdir.

Hakiki iman ile tahakküm (diktatörlük) bir arada olmaz. Üstadımızın bütün ifadeleri bu yöndedir.

"... Demek iman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar. İşte Asr-ı Saadet."

"Sual: Bir büyük adama ve bir veliye ve bir şeyhe ve bir büyük âlime karşı nasıl hür olacağız? Onlar, meziyetleri için bize tahakküm etmek haklarıdır. Biz onların ve faziletlerinin esiriyiz."

"Cevap: Velâyetin, şeyhliğin, büyüklüğün şe’ni tevazu ve mahviyettir, tekebbür ve tahakküm değildir. Demek, tekebbür eden sabiyy-i müteşeyyihtir. Siz de büyük tanımayınız..."(1)

Kendini üstün gören alçaklara, kendini faziletli sayan ahmaklara, kendini kurtarıcı gören meczuplara, kendini hakim zanneden zavallı mahkumlara itibar etmemeli, onları büyük ve faziletli saymamalıyız. Üstadımızın bize tavsiyesi budur.

Tek çıkar yol iman, güzel ahlak, ortak aklı temsil eden demokratik değerlerdir. Yüz yıldır İslam ülkelerini müstebid, fazileti kendinden menkul zalim alçaklar idare etmekte iken Batı toplumları ortak aklı, demokratik değerleri tesis ederek bizi sollamışlardır.

(1) bk. Münazarat, Sualler ve Cevaplar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...