Block title
Block content

"Tahavvülât-ı zerrat, Nakkaş-ı Ezelînin kalem-i kudreti, kitab-ı kâinatta yazdığı âyât-ı tekvîniyenin hengâmındaki ihtizâzâtı ve cevelânıdır... Meselâ, nar ve mısıra dikkat et..." Bu cümleleri izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tahavvülât-ı zerrat, Nakkaş-ı Ezelînin kalem-i kudreti, kitab-ı kâinatta yazdığı âyât-ı tekvîniyenin hengâmındaki ihtizâzâtı ve cevelânıdır. Yoksa, maddiyyun ve tabiiyyunların tevehhüm ettikleri gibi tesadüf oyuncağı ve karışık, mânâsız bir hareket değildir."(1) 

Allah kainata birçok kanun ve yasalar koymuştur. Her şey bu kanun ve yasalar dahilinde cereyan ediyor. Bir zerre de kaderden aldığı yol haritasına göre hareket edip ona göre şekilleniyor. Tohum da aynı zerre gibi kaderin çizdiği haritaya göre hareket ediyor. Yani bütün zerrelerin hareketi kader planına göredir, zerre kadar tesadüf ve gayesiz bir hareketlenme yoktur.

Zerrelerin gittiği bünyede mükemmel bir şekilde vazife yapması, her hareketinden bir ahenk ve sistemin fışkırması, elbette zerrelerin kendi başına değil, kaderin ince ve hassas planına göre hareket ettiğini gösterir.

"Çünkü, bütün ukulü hayrette bırakan hikmetli bir cemâl-i san'at, faydalı bir hüsn-ü nakış göstererek, Sâni-i Zülcelâlin medâyihine bir kaside-i medhiye gibi bir eser gösterir. Meselâ, nar ve mısıra dikkat et."(2)

Allah’ın sanatlarında öyle mükemmel bir hikmet, öyle muazzam bir güzellik var ki akılları hayret içinde bırakıyor. Mesela; nar ve mısır gibi meyvelerin yaratılışındaki güzellik ve faydalar ve muazzam bir incelik ve sanat anlayışı, adeta sanatkarını övüp manen ve halen alkışlıyor. Tıpkı şairin övgü şiiri gibi, sanatkarını açık bir dil ile methediyor.

Nar ve mısırın adet ve sıralanması hakikaten akla hayret veren bir güzelliktedir. Bu mükemmel sanat ve icraları kör, sağır ve cansız zerreler elbette yapamaz; onların arkasında nihayetsiz bir ilim, bir kudret, bir irade hükmediyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Otuzuncu Söz İkinci Maksat.

(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

zerre16
Bu sözde zerrelerden bahsediliyor. Onların alem-i şehadete gelişleri zamanındaki hareketleri, ihtizazı vs. Sonra atom altı parçacıkların (zerrelerin) maddeyi oluşturma sürecindeki dizilişleri, Herhalde buna NARDAN ve MISIRDAN daha iyi bir örnek olamazdı. Nar ve Mısırdaki tanecikler ne kadar da hikmetli ve güzel dizilmişlerse, taneciklerin dizilimleri belki daha hikmetli ve daha güzeldir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...