"Tahayyül", "tefekkür", "tasavvur", "tevehhüm" arasındaki farklar nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tahayyül: Hayal etmek olup, mahal ve mekanı kuvve-i hayaliyedir. Yani hayal kuvvesinde gerçekleşir.

Tefekkür: Fikretmek ve düşünmek olup, mahal ve mekanı kuvve-i akliyedir. Yani akıl kuvvesinde cereyan eden bir olaydır.

Tasavvur: Soyut manalar üstüne elbise dikmektir. Yani mücerret manaları resmetmek ve somut hale getirmek demektir. Bu tefekkürün bir ileri merhalesi olup, mahal ve mekanı yine dimağ ve zihindir.

Tevehhüm (Vehim): Kelime olarak müphem ve mânasız korku, belirsiz fikir ve düşünce anlamlarına geliyor. Aynı zamanda cüz'i ve ince mânaların anlaşılmasına yarayan bir idrak kuvveti. Günümüzün tabiri ile asılsız ve mesnetsiz kuruntu demektir. Akıl ve iradenin terbiyesine girmeyen ve insanı sürekli taciz eden bir duygudur. İnsan bu duygu sayesinde fikren ve manen teyakkuzda durur ve terakki eder. Bu duygunun esiri olmamak kaydı ile insana faydalıdır.

Akıl ve kalp itminan bulsa da, bu vehim kuvveti kolay kolay teslim-i silah etmez. Ancak ilimde ve imanda yüksek makam sahibi zatlar, bu duyguyu teslim-i silaha mecbur ediyorlar.

Bu sayılan şeylerin hepsinden insan mesul olmuyor. Mesuliyet; ancak bunların kalben tasdik edilmesinde vuku bulur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

EhliKemal
Tahayyül ve tasavvurun farkını somut örneklerle açabilir misiniz?Çünkü biz genelde tasavvura hayal etmek diyoruz.Tefrik noktası nedir?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Tasavvur bir şeyin bir sûretinin insan zihninde şekillendirilmesi; tasarlanması, kurulması. Kısaca aslın bir sûretinin zihinde form bulması olarak ifade edilebilir. tasavvurun bir şeyin bir sûretinin insan zihninde biçimlendirilmesi/form kazandırılması tarifinden hareket edildiğinde zihnin aslın bir sûretinin düşürüldüğü bir tecelligâh (ayna) hükmünde olduğu görülecektir. Zihinde oluşan sûretin o şeyin aslının öz gerçekliğine yakınlaşması ya da uzaklaşması da o tecelligâhın safviyeti, duruluğu, parlaklığı, yüksekliği ile alâkalı olduğu gibi; doğru işlerliği ile de ilgilidir. Tahayyul nesneleri zihinde canlandırma işlemi iken tasavvur onu imge ve form haline dönüştürmektir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...