Block title
Block content

"Tahdis-i nimet dahi, ikinci vecihle manevi bir şükür olmakla memduh olur. Yoksa kibir ve gururu tazammun ettiğinden mezmundur." Paragrafını izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlgili cümlenin geçtiği i'lemin tümünü buraya aldıktan sonra, yorumu üzerinde duralım;

" İ'lem eyyühe'l-aziz! Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri söyleyip ilan ve tahdis-i nimet etmek, bazan gurura ve kibre incirar eder. Tevazu kastıyla da o nimetleri ketmetmek iyi değildir. Binaenaleyh, ifrat ve tefritten kurtulmak için istikamet mizanına müracaat edilmeli. Şöyle ki:

Herbir nimetin iki veçhi vardır. Bir veçhi insana aittir ki, insanı tezyin eder, medar-ı lezzeti olur. Halk içinde temayüze sebep olur. Mucib-i fahr olur, sarhoş olur. Malik-i Hakikiyi unutur. En nihayet kibir ve gurur kuyusuna düşürtür.

İkinci veçhi ise, in'am edene bakar ki, keremini izhar, derece-i rahmetini ilan, in'amını ifşa, esmasına şehadet eder. Binaenaleyh, tevazu, ancak birinci vecihte tevazu olabilir. Ve illa küfranı tazammun etmiş olur. Tahdis-i nimet dahi, ikinci vecihle manevi bir şükür olmakla memduh olur. Yoksa, kibir ve gururu tazammun ettiğinden mezmumdur. Tevazu ile tahdis-i nimet, şöylece bir içtimaları var: Bir adam hediye olarak bir palto birisine veriyor. Paltoyu giyen adama, başka bir adam "Ne kadar güzel oldun" dediğine karşı, "Güzellik paltonundur" dediği zaman, tevazuyla tahdis-i nimeti cem etmiş olur."
(1) 

Sorduğunuz cümle; aynı zamanda tahdis-i nimetin tanım ve tarifidir. Yani ikinci vecihte geçtiği üzere nimetten bahsederken; Allah'ın ikramı olduğunu izhar etmek, nimetlerinin derecesini bildirmek, nimet vericinin ancak Allah olduğunu herkese duyurmak, ilan etmek ve Allah'ın isimlerine nasıl şehadet ettiğini ortaya koymaktır. Biz vesile kılınarak ortaya çıkan nimetlerden bu şekilde ve bu amaçla bahseder, anlatırsak, bu bir tahdis-i nimettir. Farklı bir üslup ise; kendimizi nazara vermektir ki, kibir ve gururu netice verecektir. Bu ise mezmumdur. Yani; kaçınılmamız gereken, kınanılan bir durumdur.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...