Block title
Block content

"Tahdit-i kayıd ve zulmet-i kesafetten münezzeh ve müberra,.." ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenâb-ı Hakk’ın “tahdit-i kayıttan münezzeh” olması sıfatlarının mutlak olmasını ifade eder. İlâhî sıfatların hepsi mutlaktır. Mutlak; kayıtlı olmayan, icraatlarına bir başkasının karşı koyamayacağı, engel olamayacağı, sınır çizemeyeceği manasına gelir.

Zulmet-i kesafetten münezzeh olma ise, zatının, sıfatlarının ve isimlerinin nur olduğu, kesif ve maddî olmadıkları demektir.

“Sani'-i Kâinat, elbette kâinat cinsinden değildir. Mahiyeti, hiçbir mahiyete benzemez. Öyle ise: Kâinat dairesindeki manialar, kayıtlar onun önüne geçemez; onun icraatını takyid edemez. Bütün kâinatı birden tasarruf edip çevirebilir.”(Mektûbat, Yirminci Mektup, İkinci Makam)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...