"Tahkik namına bîtarafâne muhakeme suretinde Kur’ân’ın i’câzını muannid bir hasma kabul ettirmek için, Kur’ân’ın çok hukukunu gizli bıraktık..." ile "Bîtarafâne muhakeme ise, taraf-ı muhalifi iltizamdır." cümlesini nasıl tevfik edebiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Oradaki "bîtarafane muhakeme" ile buradaki aynı değildir. Oradaki "bîtarafane muhakeme" Kur’an’ın beşer kelamı olup olmamasını tarafsız olarak ele almak iken durumu şeklinde iken, buradaki "bîtarafane muhakeme" Kur’an ile beşer fikrinin meyvelerini mukayese ve muvazene etmek şeklindedir.

Yani burada "bîtarafane muhakeme" tabiri daha anlaşılır ve daha objektif mânâsında kullanılıyor. Hâlbuki diğer tarafta "bîtarafane muhakeme" Kur’an’ı beşer kelamı şeklinde tasavvur etmeyi teklif ediyordu ki, bu tehlikeli bir bakıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...