"Tahşiye" nedir, örneklerle izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Haşiye: Sahife kenarına veya altına yazılan izahata denilir. Bir kitabın izah ve şerhini yapan yazı, anlamına da gelir.

Tahşiye:
Haşiye yazma veya yazılma işinin adıdır.

Genelde otorite alim ve evliyalar tarafından, özet olarak yazılmış ve anlaşılması zor olan kaynakların, anlaşılır hale getirilmesi ve geniş ve tafsilatlı bir şekle çevrilmesi işlemine denir.

Mesela; İmam Azam Hazretlerinin Ehl-i sünnet inancını özetleyip formüle ettiği "Fıkh-ı Ekber" risalesinin, Alleme Aliyyü'l-Kari tarıfından şerh edilmesi, buna bir örnektir.

Risale-i Nurlar bu tarz bir şerhe ve tahşiyeye muhtaç değildir. Zira Risale-i Nurlar zaten geniş ve tafsilatlı bir iman izahatıdır. Lakin Risale-i Nurların ince ve derin konularını tahşiye tarzında değil de, izah ve şerh şeklinde müstakilen eserler yazılmasında bir sakınca yoktur.

Mesela; Mehmet Kırkıncı Hocamızın yazmış olduğu "Kader Nedir?" buna güzel bir örnek olarak verilebilir. Sakıncalı olan, Risale-i Nurların orijinal metinlerine tahşiye yapmaktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ilyas26125

 Zannederim ki, hakaik-i âliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş, başka yerlerde aramaya lüzum yok.
Yalnız bazan izah ve tafsile muhtaç kalmış.
Onun için vazifem bitmiş gibi bana geliyor.
Sizin vazifeniz devam ediyor.
Ve inşâallah vazifeniz şerh ve izahla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşir ve talim ile, belki Yirmibeşinci ve Otuzikinci mektubları te'lif ile ve Dokuzuncu Şuâ'ın Dokuz Makamını tekmil ile ve Risale-i Nur'u tanzim ve tertib ve tefsir ve tashih ile devam edecek.
Kastamonu - 56

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...