"Takvâ, tabakat-ı mezkûrenin ibadetlerine terettüp ettiğinden, takvânın bütün kısımlarına, mertebelerine de şâmildir." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Takva: Bütün günahlardan kendini korumak. Dinin yasak ettiğinden veya haram olduğunda şüphesi olan şeylerden çekinmek ve sakınmak anlamlarına geliyor. Üstad Hazretlerinin veciz ifadesi ile "Takva, Allah’ın yasaklarından kaçınmak..." demektir.

Takva, mutlak ve geniş bir terim olduğu için, insanın her cihaz ve azasını içine alıyor. Mesela, gözün takvası harama bakmamak iken, kulağın takvası haram şeyleri işitmemektir. Midenin takvası, haram gıdaları yememek; dilin takvası yalan ve batıl konuşmamak; kalbin takvası, Allah sevgisinden başka mecazi ve masiva sevgilerini kalbine yerleştirmemek ve batıl fikirleri kabul etmemektir. Bu noktadan bütün aza ve cihazlarımızı muhafaza etmemiz takva kapsamındadır.

Takvanın asıl yapılış gayesi de muhteliftir. Kimisi Allah’ın gazabından korktuğu için günahlardan kaçar, kimisi cehennemin narından ürker ondan sakınır, kimisi sırf Allah rızası için yapar vs. Ama en güzeli sırf Allah yasakladığı için kaçınmaktır ki, ihlasa en uygun olanı da budur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...