"Tam muvafık ve dindar ve ahlâklı bir zevc bulmadan kendilerini açık-saçıklıkla satmasınlar. Eğer bulunmadı; Nur'un bir kısım fedakâr şakirdleri gibi mücerred kalıp tâ ona lâyık ve ebedî bir arkadaş..." Bu erkanlara mı has, yoksa herkes için geçerli mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üçüncüsü: Kadınlığın fıtratında çocuk okşamak ve sevmek meyelânı var. Ve bir evlâdının dünyada ona hizmeti ve âhirette de şefaati ve validesi öldükten sonra ona hasenatıyla yardımı, o meyl-i fıtrîyi kuvvetlendirip evlendirmeye sevk etmiş. Halbuki şimdi terbiye-i İslâmiye yerine terbiye-i medeniye ile on taneden bir iki hakikî evlât, kendi validesinin şefkatine mukabil fedakârâne hizmet ve dindârâne dualarıyla ve hasenatlarıyla validesinin defter-i a'mâline haseneler yazdırmak ve âhirette salih ise validesinin şefaat etmek ihtimaline mukabil, ondan sekizi o hâleti göstermediğinden, bu fıtrî meyil ve nefsânî şevkle o biçare zaifeler böyle ağır bir hayata kat'î mecbur olmadan girmemek gerektir."

"İşte bu işaret ettiğimiz hakikate binaen, bekâr kalmak isteyen Nur şakirtlerinden olan kızlara derim ki:

"Tam muvafık ve dindar ve ahlâklı bir zevc bulmadan, kendilerini açık saçıklıkla satmasınlar. Eğer bulunmadı; Nurun bir kısım fedakâr şakirtleri gibi mücerret kalıp tâ ona lâyık ve ebedî bir arkadaş olacak ve terbiye-i İslâmiyeyi almış vicdanlı bir müşteri ona çıksın. Ve saadet-i ebediyesi, muvakkat bir keyf-i dünyevî için bozulmasın. Ve medeniyetin seyyiatı içinde boğulmasın."(1)

Burada, Nur talebesi hanımların kendine uygun ahlaklı ve dindar birisini bulmadan evlenmemeleri tavsiye ediliyor. Evlenmeyi gerektiren fıtri temayüller hanımları rastgele evlenmeye zorlayabilir. Bu yüzden bu fıtri eğilimlere göre değil, seçilecek kocanın ahlaklı ve dindar olmasına bakılmalıdır.

Hatta bazı kadınlar evde kalma korkusu ile daha da ileri gidip erkeğe kendini beğendirme amacı ile açılıp saçılabilir. Vakıf olmayan hanım Nur talebeleri böyle yapmaktansa, vakıf hanımların yaptığı gibi uygun bir aday bulana kadar bekar kalmayı tercih etmelidirler. Sırf evlenmek ve rahat bir dünya hayatı sürmek için ebedi hayatlarını riske ve tehlikeye atmasınlar, deniliyor. Bu tavsiyeler sadece erkanlar için değil, bütün Nur şakirdi hanım talebeler içindir.

Asri, sefih, iffetsiz ve ahlaksız bir erkekle evlenmektense, dindar ama bekar bir hayat yeğdir. Bu bütün Müslüman hanımlar açısından da böyledir.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 45. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Kahriyat
Vakıf hanımlar demekle tam olarak ne kast ediliyor. BazılBazıları tarfindan hanımlardan vakıf olunmaz deniliyor bunu açarmışsınız.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Hanımlardan vakıf olunmaz demek şahsi bir bakış açısıdır bizim kanaatimize göre hanımlardan da vakıf olabilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...