"Tam tamına ubudiyetin en ince esrarına kadar müraat etmesi..." Buradaki, ubudiyetin ince esrarından kasıt ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem, dininde bulunan bütün ibâdâtın bütün envâında en ileri olması; ve herkesten ziyade takvâda bulunması ve Allah’tan korkması; ve fevkalâde daimî mücahedat ve dağdağalar içinde tam tamına ubûdiyetin en ince esrarına kadar müraat etmesi; ve hiç kimseyi taklit etmeyerek ve tam mânâsıyla ve müptediyâne fakat en mükemmel olarak, hem iptidâ ve intihâyı birleştirerek yapması, elbette misli görülmez ve görünmemiş."(1)

Allah’a kulluk etmenin sayısız dünyevi ve uhrevi fayda ve sırları bulunuyor. Bu fayda ve sırların bir kısmını akıl görür bir kısmını kalp keşfeder bir kısmını da ruh hisseder...

"Ubudiyetin ince sırları" aklın ve zahiri duyguların fevkinde kalp ve ruhun hissettiği ince anlam ve duygular oluyor. Bu gibi sırların mekanik tarifi gibi bir tarifinin yapılması imkansızdır. Bu sırları anlamak ve duymak için yaşamak, o makama erişmek gerekiyor.

Peygamber Efendimiz (asm) her hususta olduğu gibi, ubudiyetin sırlarını duyma ve anlama hususunda da zirvededir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (asm)'e ait bu yüksek halleri ve sırları anlamak ve açıklamak öyle kolay bir iş değildir.

Bir mümin namazı eda eder farzı ifa etmiş olur; Peygamber Efendimiz (asm) de namaz kılar ama hem farzı hem de namazın içinde bulunan sayısız sırları derk ederek, hissederek kılmış olur. Namazı tek bir kalıp olarak değerlendirmek doğru olmaz...

(1) bk. Şualar, Yedinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...