Tarihçe-i Hayatı okumaya gerek var mı? Önemli olan iman hakikatleri olduğundan, Üstad'ın hayatı bilinmezse de olur, diye düşünüyorum?..

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tarihçe-i Hayat" Üstad Hazretlerinin, 1950'lerden sonra talebeleri tarafından kaleme alınmış bir biyografisidir. Üstad'ın çocukluk ve tahsil hayatı, ilim çevrelerindeki çalışmaları, mücadele ve mübaheseleri; Risale-i Nurların telifi, bu yıllardan sonraki sürgün hayatı; mahkemeler, hapisler, zindanlar ve zehirlenmelerle geçen uzun ve mücadele dolu hayatı, Risale-i Nurlardan yapılan alıntılarla da desteklenerek yazılmıştır.

Ayrıca Tarihçe-i Hayata sadece bir biyografi nazarı ile bakmak yanlış olur. Zira bu kitap içinde çok kıymetli hizmet metotları ve ilmi tespitler bulunuyor. Bunlardan kendimizi mahrum bırakmamız hata olur.

Üstad Hazretleri Tarihçe-i Hayat'ın önemini şu sözlerle ifade ediyor:

"Tahsin'in neşrettiği Tarihçe-i Hayat yirmi büyük mecmua kadar faide verdi, fütuhat yaptı. Şimdi bir parça ilişmelerine kat'iyen merak etmesin. Nazar-ı dikkati celbettiği için büyük bir ilânname hükmüne geçti. Şimdiye kadar nasıl ki yirmi senedir yirmi büyük mecmua perde altında intişar etmesiyle çok büyük fütuhata medar oldu, Tarihçe-i Hayat'ın da perde altında intişarı inşaallah aynı neticeyi verecek."(1)

Ama önemli gerekçelere rağmen, Tarihçe-i Hayatı okumak istemeyene zorla okumayı tavsiye etmek gerekmiyor. Kişi bu kitaba harcayacağı enerjiyi Risale-i Nur'un diğer kitaplarına yöneltedebilir, bu kişinin ruhu ile ilgili bir durumdur.

(1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, (146. Mektup)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

fakirullah
Kardeşim, Üstad Hz(RA)'ın yaşadığı imtihanlarla kabımıza göre, küçük bir ölçekte bizim de hayatımız içinde karşılaşmamız mümkündür. Ahir zaman insanı olduğumuz için asrın önümüze getirdiği imtihan senaryoları özünde onunkiyle aynıdır. Mesela Şark illeri vaizi umumisi olması, maaş, makam verilmesi karşılığı dine karşıt bazı icraatlara ses çıkarmaması istenmiş. Üstad elbette reddetmiş. Bu imtihan bizim hayatımızda da çok defa tekrar ediyor. Mesela Üstad Hz. en yakın talebesi, Abdurrahman Abiden ayrılmış ve çok üzülmüş. Bizim de hizmette en yakınımızdan ayrılmak imtihanımız olabiliyor. Üstad Hz.(RA) Yuşa tepesinde inzivaya çekilmiş, Kosturma’da 2 yıl esarette yalnız kaldığı olmuş ama o bu şekilde her seferinde ruhi bir uyanış yaşamış. Kader-i İlahi de bizi bu tür bir çekilmeye mahkum edebilir, bu bizim uyanışımız içindir. Yeni ve ahret ehli bir insan olmamız içindir. Bu gözle bakınca aslında kendi hayatımıza dair ip uçlarını okuyoruz Tarihçe'de.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...