Tarihte Ehl-i sünnet içinde Ehl-i Beyt'ten dalalete götüren şeyhler olmuş mudur? Üstad Mektubat'ta buna benzer bazı konular işlemiştir, ona dayanarak soruyorum.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehl-i Sünnet alimleri Ehl-i Beyt imamlarına karşı daima saygı ve sevgi beslemişler ve onları asla tenkit etmemişlerdir.

Lakin Ehl-i Sünnet, Ehl-i beytin makbul ve mübarek imamlarına karşı değil, onların etrafına halkalanan ehli bidat olan Şia'ya karşı bir mesafe ve imtina göstermişlerdir. İmam Hüseyin (ra) ne kadar makbul ve mübarek de olsa, ona taraftar olanlar içinde fikri milliyet ve mezhep taassubundan dolayı Ehl-i sünnete muhalefet edenler vardı. Bu sebeple Ehl-i Sünnet onlara soğuk ve imtina ile bakmışlardır.

Mesela, hadis usulündeki cerh ve tadil ilmine göre ehli bidat ve dalaletin rivayetleri makbul ve sahih değildir. Ehl-i Beytin imamları hadis usulüne göre sahih ve makbul imamlardır, ama sonraki nesillere ulaştırma araçları açısından etraflarına halkalanan guruplar yeterli derecede güvenli olamıyor.

İmam Zeyd’in (ra) mezhebi, başlangıçta çok safi ve makbul idi, ama kısa bir süre içerisinde o safilik ve makbuliyet kendini muhafaza edememiştir. Bunun yegane sebebi o mezhep etrafında halkalanan insanların taassup ve bid’at fikirleridir.

Bu yüzden Ehl-i sünnet alimleri, Ehl-i Beytin imamlarını nazara alarak değil, onların etrafında halkalanan bidat guruplarını nazara alarak imtina etmişlerdir. Yoksa, bütün Ehl-i Sünnet alimleri Ehl-i Beyti ve imamlarını sitayiş etmişlerdir.

Ehl-i Beyt tabiri özel bir terim olup, hak ve istikameti temsil ettiği için, onların içinden sapkın çıkmış mı diye sormak yanlış ve hatalı olur. Sapkın birisi zaten Ehl-i Beyt olamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...