"Târik-i dünya" ve "Daha bana hiç ihtiyaç kalmamış" ifadeleriyle ne demek istiyor Üstad Hazretleri, izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yeni Said mahiyetini gösteren acîp inkılâbât-ı ruhînin bir misli, şimdi mukaddematı bende başlamış. Üçüncü bir Said ve bütün bütün târik-i dünya olarak zuhuruna bir işaret tahmin ediyorum. Demek Nurlar ve kahraman şakirtleri benim vazifelerimi yapacaklar; daha bana hiç ihtiyaç kalmamış. Zaten Nurun her bir câmi’ cüz’ü ve sarsılmayan hâlis şakirtlerinin her birisi, benden daha mükemmel ders verir."(1)

"Târik-i dünya" dünyayı terk edip Allah ve ahiret ile meşgul olma hâlidir. Yani kısaca terk-i dünyadır, dünyayı terk etmektir.

"Daha bana ihtiyaç kalmamış." ifadesi, Risale-i Nur'un telif noktasından tamamlanması ve Nur şakirtleri tarafından dört bir tarafa ilan edilip götürülmesidir. Yani benim irşat vazifem Risale-i Nur'un tamamlanması ile bitmiştir. Bundan sonraki vazife, Risale-i Nur'un muhtaç gönüllere ulaştırılmasıdır ki, kahraman Nur şakirtleri zaten bunu ziyadesi ile yerine getiriyorlar diyor.

(1) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...