"Tarikat, yani Sünnet-i Seniyye dairesinde tarikatin hasenâtı seyyiâtına kat’iyen müreccah olduğuna delil, ehl-i tarikat, ehl-i dalâletin hücumu zamanında imanlarını muhafaza etmesidir." İzahı, bu durum imanını koruyan herkes için geçerli midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Fakat Cenâb-ı Hak, âhirette muhasebe-i a'mâl düsturuyla, adalet-i Rabbâniyesini, hasenat ve seyyiâtın muvazenesiyle gösteriyor. Yani, hasenat râcih ve ağır gelse mükâfatlandırır, kabul eder; seyyiat râcih gelse cezalandırır, reddeder. Hasenat ve seyyiâtın muvazenesi kemiyete bakmaz, keyfiyete bakar. Bazı olur, birtek hasene bin seyyiâta tereccuh eder, affettirir."(1)

İnsanın iyilik yönü kötülük yönüne galip ise, Allah bu kimseyi affediyor ve bu insanı iyiler sınıfına kaydediyor, bu bir İlahi kaidedir. Şayet iyiler sınıfında olmanın şartı yüzde yüz iyi olmak olsa idi, nebilerden başka kimse bu sınıfa dahil olamazdı. Allah merhameti ve affı gereği iyilik ve kötülük dengesine göre muamele ediyor. Bu kaide bir insan için geçerli olduğu gibi, bir meslek bir meşrep bir mezhep bir tarikat için de geçerlidir.

Tarikatın bu zamanda kendine tabi olanları küfür ve inkardan koruyucu bir özelliği bulunuyor ki, bu özellik tarikatın artı hanesini kuvvetli bir şekilde yukarı çıkarıyor. Yani hata sevap dengesini sevap lehine çeviriyor ki, böyle bir yolu sırf bazı hata ve kusurlarından dolayı yere vurmak ve kırmak insaf ile bağdaşmaz, denilmek isteniyor.

Madem imanı koruma özelliği iyiliği kötülüğe galip getirecek muazzam bir etken, elbette bu etkeni üzerinde bulunduran her meslek, bu özelliğin artısından istifade edecek demektir.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
Ehl-i Sünnet ve Cemaatin bir kısım zâhirî uleması ve Ehl-i Sünnet ve Cemaate mensup bir kısım ehl-i siyaset gafil insanlar, ehl-i tarikatin içinde gördükleri bazı sûiistimâlâtı ve bir kısım hatîâtı bahane ederek, o hazine-i uzmâyı kapatmak, belki tahrip etmek ve bir nevi âb-ı hayatı dağıtan o kevser menbaını kurutmak için çalışıyorlar... Burada tarikatı kapatmak isteyenler,sui istimalattan kapatmak istiyor.Bunlar direkt Allaha düşmanlık kastıyla kapatmak istemiyorlar.Aynı şekilde din düşmanları gibi günahkar olur mu bunlar?Çevremde de dindar ama bu sui istimalattan küsen insanlar biliyorum.Ve dedikleri şey :''Kapatacaksın bunları'' ..Ama 5 vakit namazlı insan bunlar??Açıklar mısınız?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Niyetin burada önemi büyük. Suistimalden dolayı diye bir niyeti varsa günah değil hata olur yok düşmanlıktan gelirse bu dalalet ve günah olur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...