"Ta’vik, takyid, men ve müdahale şöyle dursun, belki teshil ve tesri’ ve îsâle vesile hükmüne geçer. Demek, Kadîr-i Zülcelâlin tasarrufât-ı kudretine, herşey itaat ve inkıyad cihetinde -ihtiyaç yok; eğer ihtiyaç olsa- kolaylığa vesile olur." İzahı nasıl?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu derste Kadîr-i Zülcelâlin kudretinin eşyada son derece kolay tasarruf ettiği hakikatine iki mühim delil getirilmiş oluyor: Birisi “her yerde hazır ve her şeye mütevecciholması, diğeri deher şeyin o kudrete itaat ve inkıyad üzere bulunması.

Cenab-ı Hak icraat yaptığı bir şeyin yanında hazırdır. Zira onu yaratan bizzat kendisidir. O şeyde tecelli eden isimleriyle ona teveccüh etmiştir. O’nun sonsuz ve mutlak kudretinin tasarrufuna engel olacak bir başka kudretin olması muhal olduğundan, kendi mülkünde kendi esmasının tecellisiyle yarattığı ve kendisine son derece itaat ve inkıyad üzere olan bir varlıkta her çeşit tasarrufu sonsuz bir kolaylıkla icra eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...