"Tavuk yumurtası kadar bir altını, ağzının tükürüğünü ona sürdü, dua etti, Selmân’a verdi. Dedi: ‘Git, Yahudilere ver.’ Selmân-ı Farisî gidip o altından kırk okıyyeyi onlara verdi. O tavuk yumurtası kadar olan altın, eskisi gibi bâki kaldı." İzahı nasıl?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem tavuk yumurtası kadar bir altını, ağzının tükürüğünü ona sürdü, dua etti, Selmân’a verdi. Dedi: 'Git, Yahudilere ver.' Selmân-ı Farisî gidip o altından kırk okıyyeyi onlara verdi. O tavuk yumurtası kadar olan altın, eskisi gibi bâki kaldı. İşte şu vakıa, Hazret-i Selmân-ı Pâkin sergüzeşte-i hayatının en mühim bir hâdise-i mu’cizekârânesidir; muteber ve mevsuk imamlar haber vermişler."(1)

Bu rivayetin sahihliğine baktığımızda çok kaynaklarda geçmektedir. Sadece beş kaynak verelim: (Müsned, 5:441-442; İbniSa’d, Tabakâtü’l-Kübrâ, 4:53-57; el-Heysemî, Mecmeu’z-Zevâid, 9:332-336; Kadı Iyâz, eş-Şifâ, 1:332; el-Hâkim, el-Müstedrek, 2:16)

İşte bütün bu ve daha veremediğimiz kaynaklar gösteriyor ki bu mu’cize haktır ve vakidir.

Burada "okıyye" dediğimiz ağırlık ölçüsü 1.282 gramdır. 40 okıyye olunca 51,280 kg ediyor. Ayrıca yumurta büyüklüğündeki altın da olduğu gibi kalmış.

Bu bir mu’cizedir ve beşer aklının ve gücünün üstündedir. İki kişilik yemekten 180 kişinin doyup, aynı yemeğin olduğu gibi kalıp azalmaması, iki kişiyi ancak doyuracak sudan koca bir ordunun su ihtiyacının giderilmesi gibi harikulade hâdiseler gibi, burada da Selman-ı Farisinin samimiyeti hürmetine ve Peygamber Efendimiz (asm)'in duasıyla böyle bir harikulade iş gerçekleşmiştir.

(1) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, On Dördüncü İşaret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Mt.

Allah razı olsun.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...