Block title
Block content

"... taze bir âlemin kapısı kendine açılmasından, o geçici her bir âlemini nurlandırmak için ihtiyaç ve iştiyakla Lâ ilâhe illâllah cümlesini binler defa tekrar ile o değişen perdelere ve âlemlere her birisine bir ..." Devam eden cümleyi açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İster kainat olsun, ister insanın şahsi alemi olsun, her şey zaman nehrine tabi olduğu için, hiçbir şey ve hiçbir manzara kalıcı değildir. Gaybi alemden gelir, maddi alemde boy gösterip, tekrar gaybi aleme intikal eder. Yani her şey diama dolar boşalır. İnsanın dünyadaki maddi ömrü de bu manzaralarının bir uğrak ve konaklama yeridir.

İnsan bu manzaraları ve değişen alemleri nasıl algılar ve nasıl okursa, o manzara ve alemler ona göre şekillenip renklenirler.

Gözüne siyah bir gözlük takan adam nasıl eşyayı siyah olarak görüyor ise, aynı şekilde insan da kendi alemindeki o geçici manzara ve levhaları küfür ve gaflet gözlüğü ile değerlendirirse, o manzara ve levhalar küfür ve gaflet boyası ile boyanırlar ve öylede giderler.

Şayet insan gelip geçen o manzara ve levhaları iman ve tevhit gözlüğü ile değerlendirse, bu kez de o manzara ve levhalar iman boyası ile boyanırlar. İnsanın kainatı ve şahsi alemini boyaması kendi elindedir. O alemleri ve alemler içindeki manzaraları küfür ve gaflet karanlığı ile savuşturmak büyük bir zulüm ve affı kabil olmayan bir çirkinliktir.

İşte insanın böyle büyük bir zulme ve çirkinliğe düşmemesi için Allah, kitabı olan Kur’an'da şiddetli ve tekrarlı ikaz ve ihtarlarda bulunuyor. İnsanı imana ve tefekküre davet ederek, o gelip geçen manzaraları doğru okumasını ve ışıklandırmasını istiyor. Yoksa o manzara ve levhalar aleyhinde şahitlik edip, onu ebedi bir azaba yuvarlayacak. İnsanı böyle azim bir risk ve tehlikeden kurtarmak için Kur’an tekrar ve teyit ile ihtar ve ikazda bulunuyor. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...