Tebliğde sadece Risale-i Nur yeterli midir? Tefsir, hadis, fıkıh bilgilerini almadan Risale-i Nur'da derinleşmek yeter denilebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Risale-i Nur'un okuyucusuna neler verdiğini kısa paragraflar halinde sıralamaya çalışalım:

- İmanın temel konularında benzersiz ve kafi bir tefsirdir, başka tefsire lüzum bırakmıyor. Bu hususta Risale-i Nur'u terk eden, güneşe bedel mumu bulur.

- Kur’an’ı bu asrın idrakine ve ruhuna göre yeniden yorumluyor. Bu yoruma yabancı kalan birisi, Kur’an’ın özünü ve derinliğini kavramakta zorlanır. Bu yüzden her Müslüman Risale-i Nur'un tecdid-i tefsirine muhtaçtır, diyebiliriz.

- Müslümanların içtimai, siyasi ve iktisadi hastalıkları ve çözümleri tam halledildiği için Risale-i Nur bu alanlarda da kafidir. Sünuhat, Münazarat, Divan-ı Harbi Örfi, Asar-ı Bediiye bunlardan bazılarıdır.

- Risale-i Nur fıkhi konulara girmediği için, elbette fıkha ait meseleleri fıkıh kitaplarından öğreneceğiz. Namaz, zekat, oruç gibi farz ibadetlerinin fıkhi yönü Risale-i Nur'da bulunmaz.

- Tefsir ve hadis ilimlerinin usulünü Risale-i Nur'dan kafi derecede öğrenebiliriz. Tefsir usulünde Muhakemat adlı eseri hadis usulünde ise Yirmi Dördüncü Sözün Üçüncü Dalı ve On Dokuzuncu Mektubun nükteli işaretleri yeterlidir. Lakin hadis ve tefsir ilminin detaylarını hadis ve tefsir kitaplarından öğrenmek durumundayız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...