Block title
Block content

TEFVİZ

 
Tefviz ve tevekkül yakın mânâ taşırlar. Şu var ki, tefvîz daha umumîdir. Nitekim, “Tevekkül tefvîzin bir koludur.” , “Tefvîz, tevekkülün en ileri şeklidir.” denilmiştir.

İbrahim Hakkı Hazretleri, her kıtasının sonuna,
“Mevlâ görelim neyler,
Neylerse güzel eyler,”

beytini yerleştirdiği meşhur şiirine, “Tefvîznâme” ismini koymuştur. Bu iki mısra, bir bakıma, tefvîzin tarifi niteliğindedir.

“Tertib-i mukaddematta tefvîz tenbelliktir, terettüb-ü neticede tevekküldür.” (Mektûbat)

Buna göre, bir işin meydana gelmesi için birtakım ön çalışmalar gerekiyorsa, bunlar yapılmadan tefvîz yoluna girmek tembelliktir. Gerekli sebeplere teşebbüs ettikten sonra neticeyi Allah’tan beklemek ise tevekküldür.

Paylaş
Yükleniyor...