Block title
Block content

Tehzibü’r-ruh, riyazetü’l-kalb, terbiyetü’l-vicdan, tedbirü’l-cesed, tedvirü’l-menzil, siyasetü’l-medeniye, nizamatü’l-alem, hukuk, muamelat, adab-ı içtimaiye kavramlarını açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tehzibü’r-ruh: Tehzib, kelime olarak ıslah etme, temizleme, fazlalığı ve kiri giderme manasındadır ki, bu terkipteki manası, ruhun nauraniyet kazanıp inkişaf ile velayet makamına çıkması anlamındadır. Yani ruhun süfli şeylerden arındırılıp yüksek ve ulvi şeylere sevk edilmesi disiplinidir ki, tasavvuf ve riyazet bu alanda en somut bir örnektir.

 Riyazetü’l-kalb: Riyazet, fani şeylerden nefsini çekerek kanaat içinde yaşamak ve bir hastalıktan dolayı veya nefsini terbiye maksadıyla çok yemek ve içmeyi terk ederek faydalı fikirlerle, ibadet ve ilimle meşgul olmak anlamına geliyor. Bu terkipteki manası ise, kalbin masivadan, yani Allah’tan gayrı şeylerden arındırılması ve sadece Allah’a tahsis edilmesidir. Bu da yine manevi bir disiplin ve terbiye ile mümkündür. Risale-i Nurlar ve tarikatın manevi seyrü süluk buna misal olarak gösterilebilir.

Terbiyetü’l-vicdan: Vicdanın hak bir disiplin ile terbiye edilmesi ve aslına irca edilmesidir. Vicdan, zaten doğuştan hakkın bir mizanı ve miyarıdır. Ama başka terbiye sistemleri, vicdanın bu asli ve fıtri ahvalini bozup zedeleyebilir. İşte İslam dininin ibadet ve ahlak disiplini,  vicdanı aslına döndürme ve terbiye etme işlemidir.

Tedbirü’l-cesed, tedvirü’l-menzil: İnsanın kendi bedenini İslam istikameti üzerinde tedbir ve tasarruf etmesidir. Aynı mana kendi hanesini ve ailesini yönetmekte de geçerlidir. Yani insan sorumlu olduğu cesedini ve menzilini İslam dairesinde tedbir ve terbiye etmelidir.

Siyasetü’l-medeniye, nizamatü’l-alem: İnsanların ve toplumların medeni seyri ve yönetilmesidir ki, siyaset bilimi buna bakar. İslam bu sahada da en mükemmel ve en kamil bir seviyededir.

Hukuk, muamelat, adab-ı içtimaiye,: Hukuk ve muamelat, zaten bildiğimiz hukuk sistemi ve ceza hukukuna işaret ediyor. Adab-ı içtimai ise, toplum ve medeni hayatın teamül ve geleneklerini tesis ve tespit  eden bir ilim dalıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...