Block title
Block content

"Tekemmül-ü mebâdî ve vesaitle mücehhez olan ihtiyac-ı şediddir." Bu cümleyi izah edebilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam dünyasının maddi bakımdan gelişmesi ve ileride süper bir güç olması mukadderdir, zira buna İslam alemini teşvik eden karşı konulmaz dört beş kuvvet var. Bunlardan bir tanesi de "Tekemmül-ü mebâdî ve vesaitle mücehhez olan ihtiyac-ı şediddir."(1)

Bu zamanda vasıtalar ve maddi gayeye ulaştıracak mebadiler, yani teknik alt yapılar çok gelişip ilerlediği için insanların ihtiyaçlarını hem arttırmıştır hem de şiddetlendirmiştir.

Mesela trensiz, uçaksız, tank ve tüfeksiz bir ülke kalmamış ve sürekli de geliştirmeye insanları icbar ve teşvik ediyor. Avrupa harıl harıl  mebadileri yani teknik alt yapısını geliştirmek için çabalarken, İslam dünyasının buna kayıtsız kalması düşünülemez. Zaten bu teknik alt yapı şiddetli bir ihtiyaç haline gelip toplumun talebi olmuşken, İslam dünyasının bu konuda kendini silkelemeyip atılım yapmaması mümkün değildir. Acıkan adam nasıl açlığın şiddetinden yemek arıyorsa, İslam dünyasının tekniğe olan açlığı ve ihtiyacı onları elde etmekte bir saik ve teşvikçi olacaktır.

(1) bk. Muhakemat, Birinci Makale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...