Block title
Block content

TEKLİF-İ MALÂYUTAK

 
Hakîm ve Âdil olan Allah, güneşe çevirebileceği kadar gezegen, ağaca kaldırabileceği kadar dal, insana taşıyabileceği sayıda el takmış. Devenin yükü ayrı, karıncanınki ayrı. Balığa uçmayı, aslana yüzmeyi teklif etmemiş.
“Allah hiçbir nefse gücünün yeteceğinden fazla yük yüklemez.” (Bakara Sûresi, 286)

İnsanlara da bu imtihan meydanında kuvvetleri nispetinde, hatta bir lütuf olarak, güçlerinin çok altında teklifte bulunmuştur. İnsan gücü için son hudut, namazı beş vakit kılmak, orucu bir ay tutmak değildir.

Yukarıda sözünü ettiğimiz âyet-i kerime üzerinde çeşitli tefsirler yapılmış, değişik ilim dallarında bu âyetin ruhuna uygun nice hükümler verilmiştir.
Mesela, fıkıh âlimleri, zengin olmayan kişinin zekât vermekten sorumlu olmayacağına, eli yahut ayağı kesik bir insanın da abdest alırken bu organlarını yıkamaktan sorumlu olmadığına hükmetmişlerdir.

Akaid âlimleri ise güç yetirme meselesini akıl yönüyle ele almışlar ve kendisine İlâhî emirler ulaşmamış, bir peygambere muhatap olamamış, rehbersiz kalmış bir aklın, o haliyle, hangi iman hakikatlerini anlamaya güç yetirebilirse ancak onlardan sorumlu tutulacağını hükme bağlamışlardır.

Paylaş
Yükleniyor...