Block title
Block content

TEMESSÜL

 
Melekler de, cinler de temessül edebilir. Rüyâlarda hakikatler, kabirde amellerimiz temessül ederler. Ruh da, kılıfı olan misâlî bedeniyle temessül edebilmektedir. Bundan dolayıdır ki, rüyâda görüştüğümüz kimseler ruhlarıyla temessül ettikleri ve görünen de ruh olduğu için, onları sanki bedenleriyle görür ve bilir gibi oluruz.

Kur’ân-ı Kerimde Hz. Meryem’e görülen ruh (Cibril) için “O’na düzgün bir beşer halinde temessül etti.” denilmesinden hareketle şöyle diyebiliriz: Göze görülmeyen o ruh, bu şekilde temessül ile gözle görülür hale geldiği gibi, gaybî ve derin manalar dahi temsil vasıtasıyla, bir bakıma, temessül ederler ve akıllara görünürler.

Bak: Temsil
Paylaş
Yükleniyor...