Block title
Block content

Temsilde vazifeperver neferin erzak ve tayinatını hiç düşünmediği nazara veriliyor. Bundan dünya hayatına hiç önem vermemek gibi bir mana çıkar mı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada “düşünmemek”, dünyada hiçbir iş yapmadan “tembelce oturmak” demek değildir. Üstad'ın tevekkül tarifinde de güzelce ortaya konduğu gibi, “sebeplere riayet ettikten sonra neticeleri Cenab-ı Hakk'tan beklemek, bütün hayırları Ondan bilmek ve yalnız Ona minnetar olmak” manasındadır.

Tarlasına tohumunu eken ve gerekli bütün şartları yerine getiren kişi, artık yağmurun yağıp yağmamasını, ekinlerini dolunun vurup vurmayacağını düşünmez. O kendisine düşen vazifeyi yapmıştır, neticeye karışmaz.

Üstadımız, Lemeat adlı eserinde “Elhakku ya’lu” konusunu işlerken, Cenab-ı Hakk'ın iki ayrı şeriatından söz eder. Birisi bildiğimiz şeriattır, diğeri ise kâinatta koyduğu kanunlardır. Bu ikinci kanunlar manzumesine uyan kişiler dünyada maksatlarına erer, başarılı olurlar.

Ekmeden biçmeyi bekleyenler Allah’ın irade sıfatından gelen şeriatına uymadıklarından “vazifeperver nefer” tarifinin dışında kalırlar, bunun cezası olarak da dünyada mahrumiyetler içinde çileli bir hayat geçirirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...