Tenâsülün hâricinde bulunan kanun-u cinsiyet-i melek..." Burayı biraz açar mısınız; Hz. Âdem gibi mi yaratılıyorlar?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"HAŞİYE: Nev-i beşerin bir rub’unun başına reis olarak geçen ve nev-i beşerden nev-i melâikeye bir cihette intikal eden ve arzı bırakıp semâvâtı vatan ittihâz eden hârika bir ferd-i insanın, bu hârika vaziyetleri kanun-u tenâsülün hârika bir suretini iktizâ ederken, kanun-u tenâsülün şüpheli, meçhul, gayr-ı fıtrî, belki ednâ bir tarz ile o kanun içine almak, hiç yakışmadığı gibi, hiç mecburiyet de yoktur."

"Hem sarâhat-i Kur’âniye te’vil kaldırmaz. Yüz cihette zedelenen kanun-u tenâsülün tâmiri hesâbına hiçbir cihette zedelenmeyen ve tenâsülün hâricinde bulunan kanun-u cinsiyet-i melek, hem kanun-u sarâhat-i Kur’âniye gibi kuvvetli kanunlar nasıl tahrip edilir."(1)

“Kanun-u cinsiyet-i melek” tabir, meleklerin biyolojik üreme şekli ile değil doğrudan yaratma ile çoğaldığına işaret eden bir tabirdir. Hazreti İsa (as) da aynı melekler gibi anne baba üreme şeklinde değil, doğrudan yaratma şeklinde yaratılmıştır.

Yani Hazreti İsa (as)’in baba spermi olmadan doğrudan anne tarafından doğmuş olması, meleklerin doğrudan yaratma biçimine benzediği için, "kanun-u cinsiyet-i melek" tabiri Hazreti İsa (as) için de kullanılıyor.

Hazreti Âdem (as)’in yaratılması da üreme kanununun dışında kaldığı için "kanun-u cinsiyet-i melek" tabiri içindedir. Zaten insanlar içinde bu kapsamda olan iki peygamber bulunuyor, bunun dışında kalan bütün insanlar üreme kanunu içinde yaratılıyorlar.

(1) bk. Lem'alar, Dokuzuncu Lem'a, Dördüncü Sualiniz, Haşiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...