Block title
Block content

Tenkir bazan tahkiri, bazen de tazimi ifade eder..." cümle açıklamalarından tenkirin tazimi ifade etmesini anladım, tahkiri ifade etmesine örnek verir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Çünkü, "ma'rife"nin zıddı olan "nekre," ya şiddet-i hafâdan olur veya kesret-i zuhurdan neş'et eder. Buna binaendir ki, "Tenkir bazan tahkiri, bazan tâzimi ifade eder." denilmiştir."(1)

Tenkir: Kelime olarak, bir şeyi tanınmayacak bir hale koymak anlamına geliyor. Gramerde ise  bir ismi, harf-i tarifsiz kullanarak, belirsiz yapmak, gayr-i muayyen veya gayr-i mahdut kılmak demektir.

Bu manayı Türkçemizde, bir kimseyi görmezden gelmek ve tanımamak şeklinde ifade edebiliriz. Yani görülmeyecek kadar adi ve değersizdir anlamında kullanılıyor. Tenkirdeki tahkiri bu şekilde anlayabiliriz. Hatta bir kimseyi tahkir etmenin en etkili yolu, onu belirsizmiş gibi görmezden gelmektir diyebiliriz.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi, 2. Ayetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...