Block title
Block content

Terbiye-i Kur’aniye ve Nurun hakikatleriyle donanan bir gencin, mes’ud bir Müslüman ve sair zihayatlara, hayvanlara bir nevi sultan, olduğundan bahsediliyor. Bu cümle sadece Nur talebesi gençlere mi bakıyor? Sultan olma ifadesi hangi anlamda kullanılmış?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer terbiye-i Kur'âniye ve Nur'un hakikatleriyle kendini muhâfaza eylese, tam bir kahraman genç ve mükemmel bir insan ve mesud bir Müslüman ve sâir zîhayatlara, hayvanlara bir nevi sultan olur."

Terbiye-i Kur’aniye ifadesi, bütün Müslümanları kapsar. Nur Talebeleri, Kur’an'ın bu asırdaki manevi tefsiri olan Nur Risalelerinin hakikatleriyle kendilerini bu ve benzeri tehlikelerden korumaktadırlar.

Sultan olma meselesi ise, insan nevinin arza halife olmasını ifade eder. Bütün insanlar bu şerefe sahip olarak ahsen-i takvimde yaratılmışlardır. Ancak, bunun gereğini yerine getirerek iman, salih amel ve takva dairesinde yaşayanlar “sair zihayatlara, hayvanlara bir nevi sultan” olurlar. Aksi yolda gidenler ise, Kur’an'ın haber verdiği gibi, hayvanlardan daha aşağı düşerler.    

“Yoksa onların çoğunu işitirler ve akıl ederler mi sanıyorsun. Onlar, başka değil, hayvanlar gibidirler. Hatta, gidişçe daha sapıktırlar.”(Furkan, 25/44)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...