Terbiye-i Kur’âniye ve Nur’un hakikatleriyle mücehhez bir gencin, mesut bir Müslüman ve sair zihayatlara, hayvanlara bir nevi sultan, olduğundan bahsediliyor. Bu cümle sadece Nur talebesi gençlere mi bakıyor? "Sultan olma" ifadesi hangi manada kullanılmış

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"...Eğer terbiye-i Kur'âniye ve Nur'un hakikatleriyle kendini muhâfaza eylese, tam bir kahraman genç ve mükemmel bir insan ve mesut bir Müslüman ve sâir zîhayatlara, hayvanlara bir nevi sultan olur."(1)

“Terbiye-i Kur’âniye” ifadesi, bütün Müslümanları ihtiva eder. Nur Talebeleri de Kur’ân'ın bu asırdaki manevî tefsiri olan Nur Risalelerinin hakikatleriyle kendilerini bu ve benzeri tehlikelerden muhafaza etmektedirler.

“Sultan olma” meselesi ise, insan nevinin arza halife olmasını ifade eder. Bütün insanlar bu şerefe sahip olarak ahsen-i takvimde yaratılmışlardır. Ancak, bunun icabını yerine getirerek, iman, salih amel ve takva dairesinde yaşayanlar “sair zihayatlara, hayvanlara bir nevi sultan” olurlar. Aksi yolda gidenler ise, Kur’ân'ın haber verdiği gibi, hayvanlardan daha aşağı düşerler.

(1) bk. Sözler, On Üçüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...