"Tereşşuh", "iktibas", "lem'a" ve "neş'et" kavramlarını açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tereşşuh: Kelime olarak terlemek, sızmak ve sızıntı anlamına geliyor. Terim olarak ise kainattaki bütün cemal ve kemalin Allah’ın sonsuz cemal ve kemalinden gelen zayıf bir sızıntısı, basit bir tecellisi anlamına geliyor.

İktibas: Bir söz veya yazıyı olduğu gibi veya kısaltarak almak anlamına geliyor. Birisinden ilmen istifade etmek ve istifade suretiyle alıntı yapmak anlamına da geliyor.

Söz arasında Kur'an-ı Kerim'den veya hadis-i şeriften veya başka makbul eserlerden, bir cümlenin kâmilen veya kısmen az tasarruf ile veya tasarrufsuz alınması. Malum, birebir ve tamamı alınırsa telif hakkına girer.

Lem'a: Kelime olarak parlamak, şimşek gibi çakmak, güneş ve yıldız gibi parlamak anlamlarına geliyor. Terim olarak ise, kainatın ve içindeki eşyanın Şems-i Ezeli'!nin zayıf ve basit birer tecellileri olduğu anlamına geliyor.

Neş’et: Kelime olarak meydana gelmek, vücuda gelmek, büyüyüp kat ve kamet sahibi olmak, yetişmek, ileri gelmek, çıkmak ve kaynak olmak gibi bir çok anlama geliyor.

Neş’et kelimesinde zoraki çıkmak anlamı da olduğu için, bu kelimeyi Allah hakkında kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Eşyanın Allah’ın isimlerinden neş’et etmesi zorakidir, yani eşya ancak Allah icat ederse varlık kazanabilir, ama eşya asla Allah’tan zorunlu çıkamaz çünkü bu ezeli irade sıfatına ters olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...