Block title
Block content

TESBİH

 
Risale-i Nur’da tesbihin üç ayrı manası şöyle nazara sunulur:
“..Kendi kusurunu görüp istiğfar ile ve Rabbini bütün nekaisden pak ve müberra ve ehl-i dalâletin efkâr-ı bâtılasından münezzeh ve muallâ ve kâinatın bütün kusuratından mukaddes ve muarra olduğunu tesbih ile sübhanallah ile ilân...” (Sözler)

Buna göre tesbihin üç şubesi vardır:
Birincisi, Rabbimizi bütün noksan sıfatlardan (görmemek, işitmemek, güç yetirememek gibi) tenzih etmemiz.

İkincisi, Rabbimizi kendi hakkındaki yanlış inançlardan (üç ilâh safsatasından, meleklerin Allah’ın kızları olduğu hurafesinden, vs.) tenzih etmemiz.

Üçüncüsü de, varlık âleminin sahip olduğu hiçbir noksanlığın Allah için söz konusu olamayacağını ilân etmemiz. Solan yapraklar, değişen iklimler, yorulan, uyuyan ve uyanan insanlar; hastalanan, yaşlanan ve ölen canlılar; batan güneş, durmaktan âciz gezegen ve daha nice varlıklar bu noksanlıklarıyla bize şu mesajı verirler: Biz hepimiz mahlûkuz. Bizdeki hiçbir noksanlık Hâlıkımız için söz konusu olamaz.

Allah’ı tesbih eden bir insan, inanç dünyasını hurafelerden, yanlışlardan, düzmecelerden uzak tutar ve noksandan münezzeh olan Rabbinin huzurunda bulunduğunun şuuru içinde fiil ve hareketlerini elinden geldiğince hatasız yapmaya gayret gösterir.

Kategorileri:
T
Okunma sayısı : 2.419
Word indir Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...