Block title
Block content

"Tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler." Bizler genelde "Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber" diyoruz, burada ise sıralama farklı olmuş, sebebi ne olabilir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Aslında önce temizlik sonra büyüklük ondan sonra şükür gelir. Çünkü tesbih tenzih anlamındadır ve insanın inanç dünyasının temizlenmesini sağlar. Tekbir de ondan sonra gelir, çünkü kirli bir inanışta büyüklük anlaşılamaz.

Mesela, Nasara ve Yahudilerin Allah telakkisi kirli olduğu için Allah’ı hakkı ile tekbir edemiyorlar. Demek önce temizlik ve tenzih inancı gerekiyor. Şükür ise bu ikisinin ortak bir sonucu gibidir. Temiz inanış büyük Allah ve sonunda sonsuz şükran ve minnet. Vecizenin sıralamasından acizane biz bunu anlıyoruz.

"Demek, tesbih ve tekbir ve hamd, namazın çekirdekleri hükmündedirler. Ondandır ki, namazın harekât ve ezkârında, bu üç şey her tarafında bulunuyorlar. Hem ondandır ki, namazdan sonra, namazın mânâsını tekid ve takviye için, şu kelimât-ı mübareke, otuz üç defa tekrar edilir; namazın mânâsı şu mücmel hülâsalarla tekid edilir."(1)

(1) bk. Sözler, Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...