“Tesbihat-ı Ahmediye” ve “Hakikat-ı Muhammedi” tabirlerini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah Resulü (asm)'in mübarek Ahmed ismi Onun daha ziyade velayet ve kulluk yönüne bakıyor. Bu noktada tesibihat ve cevşen gibi zikir ve virdler Peygamber Efendimiz (asm)'in velayet ve kulluğunun hususi bir tezahürü, hususi bir arz-ı ubudiyetidir. Ama onun kendine ait özel vird ve zikirleri ümmet için bir sünnet ve modeldir.

İşte Peygamber Efendimiz (asm)'in Allah’a yaklaşmak ve kul olmak için sergilediği bu zikir ve virdlere "tesbihat-ı Ahmediye" deniliyor. Vefat-ı Nebevi'den sonra velilerin muhatap olduğu yüz, bu velayet yüzüdür.

"Hakikat-i Muhammedi" (asm) ise, daha ziyade Onun nübüvvet ve risalet yönünü temsil ediyor. Yani Peygamber Efendimiz (asm), Allah’ın insaniyet aleminde bir vekili, bir elçisidir. Allah’ın hakikatlerini insanlığa tebliğ ve ilan eden şanlı bir nebidir.

Hakikat-i Muhammedi (asm) tabirinin diğer bir manası da kainatın ve feleklerin onun hatırı için yaratılması ve ebedi alemlerin onun duası ve ibadetinin bir neticesi olmasıdır.

"Habibim, sen olmasıydın alemleri yaratmazdım."(1)

hadis-i kudsisi, bu hakikatin en esaslı bir ifadesi şeklindedir.

(1) bk. Acluni, II: 164; Hakim el Müstedrek, II: 615.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...