Block title
Block content

"Tesir de hamiyet-i İslâmiyenin heyecanı ve vicdanların ihtisasına vabestedir. Biz de cazibedar olan unvan-ı İttihad-ı Muhammedî ile herkesin vicdanına karşı bir pencere açıyoruz..." Devamıyla izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Din nasihattan ibarettir. Nasihatta tesir lâzım... Tesir de hamiyet-i İslâmiyenin heyecanı ve vicdanların ihtisasına vabestedir. Biz de cazibedar olan unvan-ı İttihad-ı Muhammedî ile herkesin vicdanına karşı bir pencere açıyoruz. Volkan gibi ceraid-i diniye ile nasayih-i diniyeyi, o mütehassis ve müteheyyiç vicdanlara yağdırmak istiyoruz. Bu teşebbüsata mâni olanlara deriz ki: Şems ve kamerin ziya ve nurundan tevellüt eden bazı mazarrat-ı cüz’iye için tulûlarına muhalefete kalkışan mecnunlar gibi, Şeriat-ı Gara ve ma’kesi olan İttihad-ı Muhammedî, bazı cüz’î ağrazların karışmasıyla tecellilerine mâni oluyorsunuz. Bir mazarrat-ı cüz’î için menfaat-i umumiye-i âlem ihmal olunmaz..."(1)                

Güneş ve ayın doğmasında insanlık için sayısız fayda ve güzellikler var, ama bunun yanında bazı cüzi ve küçük olumsuzlukları da bulunuyor. Bu küçük olumsuzlukları gidermek adına güneş ve ayın doğmamasını arzu etmek, daha büyük bir olumsuzluk daha büyük bir cinayettir.

İslam dininin insanlar nezdinde ve vicdanında yeniden doğması ve canlanması için bir hareket bir akım başlatmak gerekir. Bu akımın sayısız fayda ve güzellikleri yanında bazı cüzi ve küçük olumsuzlukları olabilir. Bu küçük olumsuzluklar yüzünden bu akıma külliyen karşı çıkmak çok büyük bir zulüm ve haksızlık olur.

“.., Şeriat-ı Gara ve ma’kesi olan İttihad-ı Muhammedî, bazı cüz’î ağrazların karışmasıyla tecellilerine mâni oluyorsunuz. Bir mazarrat-ı cüz’î için menfaat-i umumiye-i âlem ihmal olunmaz.”

cümlesinde de bu inceliğe işaret ediliyor.

Hiçbir düşünce ya da ekol, yüzde yüz mükemmel olamaz, mutlaka birkaç yönden hatalı ve olumsuzluklar barındırabilir. Bize düşen hatasız akım aramak değil, sevabı ağır basmış akımlara destek vermek olmalıdır.

“... Tesir de hamiyet-i İslâmiyenin heyecanı ve vicdanların ihtisasına vabestedir. Biz de, cazibedar olan unvan-ı İttihad-ı Muhammedî ile herkesin vicdanına karşı bir pencere açıyoruz. Volkan gibi ceraid-i diniye ile nasayih-i diniyeyi, o mütehassis ve müteheyyiç vicdanlara yağdırmak istiyoruz.”

Bu paragrafta Üstadımız böyle bir akım başlatmayı murat ettiklerini ifade ediyor ve o dönem şartları içinde bu akıma karşı çıkanların olduğu da belli oluyor. Diğer paragrafta ise o karşı çıkanlar insafa davet ediliyor. 

(1) bk. Asar-ı Bediyye, Makaleler-13, Lemean-ı Hakikat ve İzale-i Şübehat, s. 534.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

drerkan
Maşaallah!
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...