"Tevafukat ise, ittifaka işarettir; ittifak ise, ittihada emaredir, vahdete alâmettir; vahdet ise, tevhidi gösterir,.." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tevafuk: Kelime olarak birbirine uygunluk, muvâfık oluş, rast gelme haline denir.

Tevafuk, nizamlanmış biçimde birbirine uygun olmak şeklindedir ki, bu da nizam arasındaki ittifaka işaret eder; yani nizam içindeki her bir parçanın bir maksada işaret ve kuvvet vermesine bakar. Bu da maksadı kuvvetli ve sağlam hale getiriyor.

Tıpkı zayıf iplerin bir araya gelip ittifak etmesi ile sağlam bir halat olması gibi, tevafuklar da bir araya geldiği zaman kuvvetli bir hale dönüşür.

İttihad, ittifakın bir adım ötesi demektir. Yani, artık nizam ve nizamı oluşturan parçaların bölünmez ve parçalanmaz bir bütün gibi olması halidir ki; bu da tevhide yani nizamı kuran zata işaret eder. Zira ittifak ve ittihad hepsinin bir araya gelmesi ile mümkündür, demek hepsini bir araya getiren zat hepsine hükmediyor demektir.

Parça-bütün ilişkisini kurmak, her ikisine sahip olup hükmetmek ile mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...