Tevekkül etmeyen nasıl kendini halka müdhike yapar, hodfuruşluk ve maskaralığa düşer?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ehl-i dikkat nazarında zaafı gösteren tekebbürünle, aczi gösteren gururunla, riyayı ve zilleti gösteren tasannuunla kendini halka müdhike yaptın. Herkes sana gülüyor, denildikten sonra o biçarenin aklı başına geldi. Yükünü yere koydu, üstünde oturdu. 'Oh, Allah senden razı olsun. Zahmetten, hapisten, maskaralıktan kurtuldum.' dedi."

"İşte, ey tevekkülsüz insan! Sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et. Tâ bütün kâinatın dilenciliğinden ve her hadisenin karşısında titremekten ve hodfuruşluktan ve maskaralıktan ve şekavet-i uhreviyeden ve tazyikat-ı dünyeviye hapsinden kurtulasın."
(1)

Allah’a yalvarmayan sebeplere yalvarır, Allah’tan korkmayan sebeplerden korkar, Allah’a karşısında alçalmayan sebepler karşısında alçalır. Allah’a dayanmayan sebeplere dayanır ve onların baskı ve korkusu ile dolar. Böyle bir insanın sebepler karşısında mudhike (maskara) olması da kaçınılmazdır.

İnsan nihayetsiz acizlik ve fakirlik ile donatılmışken kibirlenmesi, zıtların birbirini daha parlak göstermesi sırrınca, zaaf ve aczine işaret ediyor. Nasıl beyaz yazı en güzel siyah tahta da görünür ya da yemek lekesi en güzel beyaz ve açık renkli elbiselerde dikkat çeker, aynı şekilde acizlik ve fakirlik ile sarmalanmış bir insanın kuvvetliymiş gibi sahte bir kibir ve gurur vaziyeti alması, onun ne kadar aciz ve zayıf olduğunu biraz daha parlattırır demektir.

İnsan, kendi cüzi ve emanet olan kudretçiğine güvenip, Allah’ın sonsuz kudret limanına acizlik ve fakirlik ile iltica etmez ise, dünyanın dağdalı ve fırtınalı hayatında yerle bir olur. Hem insanlar içinde zayıf ve zavallı hem de Allah katında hain ve alçak olarak addedilir.

Öyle ise insan acizlik ve fakirlik hâlini kibir ve gurur vasıtası ile örtmeye değil, itiraf ve dua vasıtası ile iltica etmeye sevk etmelidir. Dev gibi bir acizlik cüzi kibir perdesi ile örtülmez. Örtmeye yeltenmek komiklik ve zavallılıktır.

Yapmacık ve suni davranışlar zaten kişinin riyakâr ve zelil olduğunu çok çabuk gösterir, dikkat bile istemez. Bu yüzdendir ki halk arasında riyakâr ve zelil insanlar pek sevilmezler, mert ve özü sözü bir olanlar daha ziyade sevilirler.

(1) bk. Sözler, Yirmi Üçüncü Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...