"Tevhid-i rububiyet" kavramını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rububiyet, Cenab-ı Hakk'ın her zaman her yerde her mahluka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, terbiye ve tedbir etmesi ve mâlikiyyeti ve besleyiciliği keyfiyetidir.

Terbiye ve tedbirin en önemli unsurları ise şefkat, hikmet ve adalettir. Terbiye ve idare bu üç ismin üstünde duran veya bu üç temel üstünde yükselen bir icraat ve fiildir.

Biz rububiyeti genelde, bir insanın beslenip büyütülmesi şeklinde anlarız, lakin bu besleyip büyütme işleminde Allah’ın diğer isimleri de rol oynar. Mesela, bir bedenin gelişmesinde ve büyümesinde azalar hikmet ve adilane tertip edilmez ise, bu gelişme ve büyüme şefkatli ve adil olmaz. Burun iki metre uzunlukta değil de, yüzün genel görünümüne uygun bir boyutta olması Allah’ın adalet ve hikmetinin bir esasıdır. İnsan kulağının filin kulağı gibi olması, diğer azalara bir haksızlık ve ölçüsüzlüktür; dişlerin fil dişi gibi olması hem hikmete uygun düşmeyen bir haldir hem de insan için şefkatsiz bir tasarım olur ve hakeza...

İşte rububiyetin bu mana ve rükünleri çok açık ve net bir şekilde tevhidi gösterip ilan ediyor ve rububiyet kainatın her noktasına ve her köşesine nüfuz edip oraları tevhit namına zapt ettiği için aynı tevhit oluyor. Bu geniş manaya da tevhid-i Rububiyet deniyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...