"Tevhid yolundan başka yol yoktur ve olamaz. Eğer olsa, bütün mevcudatı değiştirmek ve dünyayı ademe boşaltıp, yeniden ehemmiyetsiz muzahrafatla doldurmak lâzım gelecek, tâ ki şirke yol açılabilsin." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem hakikat budur ve madem her şey nihayet derecede hem kıymettar, hem san'atlı, hem mânidar, hem kuvvetli görünüyor; gözümüzle görüyoruz. Elbette tevhid yolundan başka yol yoktur ve olamaz. Eğer olsa, bütün mevcudatı değiştirmek ve dünyayı ademe boşaltıp, yeniden ehemmiyetsiz muzahrafatla doldurmak lâzım gelecek, tâ ki şirke yol açılabilsin."(1)

Kainat bu muazzam sistem ve düzeni ile şirke geçit vermiyor, bir sanatkara bir yaratıcıya işaret ediyor. Adetâ her bir zerresi tevhidin bir mührü bir imzası niteliğindedir. Yani kainatın bu sanatlı, kıymetli, manidar hali şirki ve küfrü imkansız kılıyor.

Şirke zemin hazırlamak ve onu kabul edilebilir bir fikir haline getirmek için kainatın bu mevcut sistemini, sanatlı yönünü, manidar cihetlerini kaldırıp yerine kıymetsiz, sanatsız ve sıradan bir hal vermek gerekiyor. Yoksa kainat bu mevcut hali ile şirke izin vermez. Bu paragrafın ana teması budur.

(1) bk. Şualar, İkinci Şua, İkinci Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...