Block title
Block content

"Tevhidin bir burhan-ı nâtıkı olan Zât-ı Ahmediye, risalet ve velâyet cenahlarıyla, (...) bütün hayatında bütün kuvvetiyle vahdâniyeti gösterip ilân etmiş ve âlem-i İslâmiyet gibi geniş, parlak, nuranî bir pencereyi..." Devamıyla açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İslam alemi açılmış bir ağaç, Peygamber Efendimiz (asm)'in ulvi mahiyeti ise, bu ağacın çekirdeği hükmündedir. Yani Peygamber Efendimiz (asm)'in açılmış ve genişlemiş haline "İslam alemi" diyebiliriz.

İslam alemindeki milyonlarca alim ve evliyaların özü ve esası Peygamber Efendimiz (asm)'dir ve onun riyaseti ve terbiyesi ile o parlak makama ulaşmışlardır.

Demek Peygamber Efendimiz (asm)'in tazeliğini ve hakkaniyetini en zahir ve parlak bir şekilde anlamanın yolu, onun geniş ve azametli bir eseri olan alem-i İslam’a bakmaktır.

İslam alemindeki bütün güzellik ve harika şeyler, kökü olan Hazreti Peygamber (asm)'in sağlamlığına ve tazeliğine bakıyor ve onun manevi azametini ilan ediyor. İmam-ı Gazâlî, İmam-ı Rabbânî, Muhyiddin-i Arabî, Abdülkadir-i Geylânî gibi milyonlar muhakkıkîn-i asfiya ve sıddıkîn o pencereden bakıyorlar, başkalarına da gösteriyorlar. Bu mübarek zatların görüp gösterdiği şey, İslam bahçesinin harika nakışları ve taze meyveleridir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...