"Tevvab, Gaffar ve Afüvv" isimleri arasındaki farkı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tevvab: Tövbe edenlerin tövbesini kabul eden Allah (C.C.) anlamındadır.

"... Allah tövbeyi çok kabul eden, pek esirgeyendir."(Tevbe, 9/118)

Kulun tövbesi tekerrür ettikçe Tevvab olan Allah Teala'dan da kabulü tekerrür eder.

Gaffar: Kullarının günâhlarını affeden ve çok bağışlayan yüce varlık anlamına gelir. Günâh işlemek, insanların özelliği olduğu gibi, onların günâhlarını örtmek ve bağışlamak da yüce Allah'ın ayrılmaz sıfatlarındandır. Günahları örten, günahları bağışlayıcı, mağfireti çok manaları ile birlikte bu isimde öne çıkan husus; affın yanında, örtmek ve gizlemek manası vardır. Yani Allah affın yanında, kulun kusurlarını da ört bas ediyor.

Afuvv: Affeden, merhametli anlamlarına geliyor. Afüv kelimesi, Kur'an'da; toplam beş ayette geçip, dört yerde buna yakın bir mana ifade eden "el-Gafur" ismiyle, bir yerde ise "el-Kadir" ismiyle birlikte kullanılmıştır.

Afüv, kullarının hataları ve günahları nedeniyle oluşan izleri silen ve onları cezalandırmayandır. Kullar, işledikleri günahları terk edip tövbe ettiklerinde ve Allah'tan bağışlanma dilediklerinde, Allah onların bu günahlarını affeder ve hatta onları iyiliklere çevirir. Allah, bu dünyada tövbe eden günahkar kullarını affeder. Günahlarda ısrar edip tövbe etmeyen mümin kullarını da ahirette affeder.

Bu isimler mana olarak biribirine yakındır, ama aralarında nüanslar da vardır. Tevvab da öne çıkan nokta, tekrardır. Gaffar’da öne çıkan nokta, günahları af ile birlikte gizlemek ve örtmektir. Afuvv isminde ise affın şiddetine işaret vardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...