Tilki ve maymunların yiyecek peşinden koştukları için en çok onlar aç kalıyor, ağaçlar ise yerinde kaldıkları için en çok rızık onlara gidiyor,.. Peki şimdi birisi dese ki "O zaman yerimizde oturalım, Allah rızkımızı gönderir." haklı olmaz mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlgili yerde, rızka çalışmayın, denmiyor. Asıl vazifesini unutup, yalnız rızık kazanmak için yaratılmış gibi, hırsla rızkın peşinde koşmanın doğru olmadığı ifade edilmektedir.

Ayrıca rızkın peşinde koşmak bir duadır. Rızkı verecek olan yine Allah'tır. Sabahtan akşama kadar rızkın peşinde koştuğu halde, fakir olan nice insanlar vardır.

Rızkın, Allah'ın elinde olduğunu anlatmak için, tilki ile balık, ağaç ile maymun, bebek ile zeki insan mukayesesi yapılmaktadır.

Kaldı ki, bu itikadi bir meseledir ve her sahada kullanılmaktadır.

Mesela, hasta olan kişi, doktora gider ama şifayı doktordan değil, Allah'tan bekler; şifayı veren Allah'tır. Rızık aramaya giden kişi de rızık için elinden geleni yaptıktan sonra, rızkı Allah'tan bekler.

Bunun en bariz örneğini çiftçinin, tarlaya buğdayı serpmesinden sonraki halinde görüyoruz. Rızkını topraktan değil, Allah'tan beklemektedir.

Bu konu için Beşinci Söz en özet bilgiyi vermektedir, bakılabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...