"Tohum", "çekirdek", "habbe", "nüve" kavramlarını ve aralarındaki farkları izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tohum, bitkilerde üreme için Allah’ın hikmet kalemiyle çizdiği tanelerdir. Kabuklu veya kabuksuz olabilir. Kabuklu olsa da kabukları çok kalın değildir. Bu yüzden de tohum çabuk yeşerir. Çabuk yeşerdiği gibi genelde de çabuk büyürler.

Tohum, bir bitkide çok sayıda üretilir. Tohumların ekilme işlemi genelde toprağa gelişigüzel serpme şeklindedir.

Çekirdek ise, yine bitkilerde üreme için Allah (c.c)’ın yaratmış olduğu tanelerdir. Çekirdekler kabukludur hatta kabukları kalın ve sağlamdır. Bu yüzden de kolay yeşeremezler. Genelde bitkinin meyvesinin içerisinde yer alır ve sayı olarak tohuma nazaran az sayıda üretilir.

Çekirdek, serperek değil toprağa özenle yerleştirilerek ekilir. Bakımı zordur ve emek ister. Çabuk çimlenmediği gibi çimlendikten sonra da çabuk büyümez.

Habbe, tahıl tanesi anlamına gelir; daha çok tahıllar gurubuna ait bir kelimedir. Yani tahıl ya da hububat genellikle buğdaygillerden hasat edilen ürünlere ve onların tohumlarına verilen addır.

Nüve, herhangi bir şeyin içindeki öz anlamına geliyor. Yani nüve denildiğinde bir şeyin özü, esası, programı, temeli vesaire gibi anlamlar akla gelmektedir.

Mesela, bir binanın nüvesi denildiğinde mimari çizimi akla gelir.

“Yaş, kuru ne varsa hepsi mübîn (yâni hakkı bâtıldan ayırt etmek için gönderilmiş bulunan apaçık) bir kitapta mevcuttur.” (En’âm, 6/59)

Bu ayet gereğince, her türlü hakikat onda meknuzdur, yani içinde her türlü mana hazineleri mevcuttur. Buna göre Kur’ân-ı Kerîm, kâinattaki bütün hakikatlerin kâmil bir manzûmesidir ve bütün gerçekler onda birer nüve ve öz hâlinde mevcuttur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...